Monthly Archives: March 2015

Tillbaks till verkligheten? /Back to reality?


Jag är nu tillbaks i Sverige igen och allt är sig nästan likt. Förutom att jag känner mig ännu mer ressugen än innan. Samt att man förändrats lite grann inuti.

En plats & ett land som man har besökt, kan påminna om en relation med en annan människa, svårdefinierad & oändlig. Och när man lämnar den platsen är det som om ett stort tomrum skapas och de känslor och minnen och intryck som man har haft zoomas ut och suddas in i den verklighet som man lever i nu. Som en dröm som ligger kvar där i bakgrunden och skvalpar. Med en känsla av att det finns något annat där, en annan parallell verklighet som pågår just i denna stund. Det finns så otroligt mycket att se ute i världen. Det är verkligen en stor kontrast att ha varit på resande fot så länge och sedan “landa” in i systemet igen. Tur att den svenska sommaren ligger framför oss. Vi har även planerat in en resa till Island i sommar, det ser jag fram emot! Vi åker i augusti och har planer på att åka runt ön och tälta. 🙂 Jag hittade bra pris dit med reguljärflyg. Vi flyger med Wowair/ Icelandair.

//I am now back in Sweden again and everything is almost the same. Except that I feel more wanderlust than before. I can also feel that I have been slightly changed inside.

A place and a country that one visited, can remind us of a relationship to another being, hard to define and eternal. And if one leave that place it is like a big empty room creates and the feelings and memories and impressions that one had zoom out and blur in to the reality that goes on right now. There are so much to see in the world. It is a big contrast to have been travelling for so long and the “land” into the system again. Luckily the swedish summer lies before us. We have also planned a trip to Iceland this summer, I look forward to it! We leave in august and have plans to go around the island and camp. 🙂 I found good prices to go there. We fly with Wowair/Icelandair.

Att förverkliga sina resdrömmar /To make travel dreams come true

Att släppa taget om tryggheten och våga ta steget ut i världen är både skrämmande och spännande på samma gång. Just do it!

//To let go of the safety zone and dare to take the step out in the world is both frightening and exciting at the same time. Go for it!

DSC00381