Ekoturism i Panama

Det som gör Panama till en unik plats för ekoturism är så mycket mer än vad man kan tro av ett så pass litet land som det är. Ekoturism är ansvarsfull turism som både gynnar natur, djur och lokalbefolkning utan att lämna ett för stort fotavtryck. Som hjälper till att bevara platsen som besöks men gärna också finna vägar till förbättring och ökad kunskap.

Panama består av djupa regnskogar, skyddade nationalparker, långa kustremsor, ett rikt fågelliv (ca 1000 arter), mängder av öar, ca 1500 arter av träd, över 200 däggdjursarter, över 200 kräldjursarter och upp mot 10000 växtarter.

För naturälskare finns det ett rikligt smörgåsbord av möjliga aktiviteter. Allt från att besöka lokala stammar och se andra sätt att leva, volontärjobba, surfa, äta nyfångad mat från havet, snorkla, dyka, vandra, åka forsränning & kajak, flyga fram mellan trädtopparna i ziplines, bada i varma källor, rida till att besöka kaffe -och chokladplantage. Turismen är fortfarande inte i full blom så många gånger kan man som turist få njuta av fördelen att få ha många platser för sig själv.

//What makes Panama a unique place for ecotourism is so much more than what one might think of such a small country that it is. Ecotourism is responsible tourism that benefits both nature, animals and locals without leaving too big of a footprint. It helps to preserve the place being visited, but happily also find ways to improve and increase knowledge.

Panama consists of deep rainforests, protected national parks, long coastal strip, a rich bird life (approximately 1,000 species), quantities of islands, about 1,500 species of trees, over 200 species of mammals, over 200 reptile species and up to 10 000 plant species.

For nature lovers, there is a rich smorgasbord of possible activities. Everything from visiting local tribes and see other ways of life, volunteer work, surf, eat freshly caught sea food, snorkeling, diving, hiking, rafting and kayaking, fly up between the treetops of the ziplines, swimming in hot springs, ride to visit coffee and chocolate plantation. Tourism is still not in full bloom so many times can you as a tourist get to enjoy the advantage of having many places for yourself.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.