Glaciären Perito moreno /The glaciar Perito Moreno

Det var spektakulärt att se glaciären Perito Moreno. 3 gånger under 4 timmar så föll gigantiska isblock ner med höga åskliknande ljud. Naturen är så mäktig!
//It was spectacular to see the glaciar Perito Moreno. 3 times during 4 hours we saw gigantic ice blocks falling down with a big thunder.

 perito1

blå

bla

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.