Posts in Category: Maldives

Så förbereder du dig inför Maldiverna – drömmarnas öar

De flesta som hör destinationen Maldiverna tänker förmodligen på nygifta par som åker dit för att fira sin smekmånad. Med all rätt. Maldiverna är ett romantiskt paradis och landet livnär sig idag främst på turism och fiskeindustrin. Men det som många kanske inte vet om är att det är en plats som kan passa många olika typer av semesterfirare med olika budgetar, allt ifrån småbarnsfamiljer till unga par och pensionärer. Välj gärna ett miljöcertifierat boende.

Det är bra att läsa på ordentligt innan så att man har rätt förväntningar på ön man väljer och vilken typ av boendestandard som man önskar. Många resenärer skriver på Tripadvisor om sina upplevelser vilket kan vara värdefullt att läsa. Är man t.ex. ute efter att dyka mycket kan man lägga pengarna på dykning istället för att ha hög rumsstandard, då räcker det oftast med en bungalow. Är man dock ute efter mer lyx och komfort så kan hela upplevelsen höjas rejält om man väljer en villa antingen på stranden eller ute på pålar i vattnet. Många hotell har möjlighet till all-inclusive (frukost, lunch, middag, snacks, dryck m.m) eller half board (halvpension som kan vara tex frukost och middag). Det kan vara dyrt att köpa mat på plats. En drink kan kosta 12 dollar och en trerätters för 2 kan kosta 120 dollar.

Det är även bra att kolla upp innan om det är hög- eller lågsäsong då det kan regna och blåsa en del under lågsäsongen (maj-november). Fördelen är dock att det är svalare, du bränner inte dig lika lätt och att man kan komma undan lite billigare. Allra bäst är att boka allt hemifrån innan du åker. Ett tips är att be olika resebyråer att ta fram offerter. Ge dem isf info om önskade datum som ni vill åka, maximal budget, vilken typ av boendestandard, vilken flygplats ni vill åka ifrån och andra preferenser som t.ex. transferönskemål (båt eller flyg). Det kan nämligen skilja mycket i pris beroende på resebyråns utbud så ge det lite tid innan ni bestämmer er. Själv bokade jag en kombinationsresa till 2 olika öar via Ticket och jag tycker att de gav en bra och personlig service. Vi åkte ifrån Köpenhamn och mellanlandade 6 timmar senare i Doha. Därefter landade vi i Malé efter ca. 4,5 timmar.

För att sedan komma ut till sin ö så tar man antingen båt- eller flygtransfer ifrån Malé (har bokats i förväg och i samband med vald paketresa). Det finns informationsdiskar på flygplatsen med representanter från de olika hotellen som hjälper en till sin transfer. Vid fint väder är båt oftast smärtfritt och billigast men då detta är en chansning skulle jag rekommendera flyget då detta känns säkrare och är en mer behaglig upplevelse (mindre risk för sjösjuka) där man även kan se alla vackra öar ovanifrån och alla möjliga nyanser av turkost. Dock är flyg inte alls bra för miljön…

På flygplatsen kan du även ta ut lite pengar i lokala valutan om du inte redan har med dig kontanter. Det är bra att ha en del små valörer i t.ex dollar så att man kan ge dricks under resans gång till till exempel serveringspersonal och städare m.fl. Det är viktigt att kolla upp så att arbetarna har bra arbetsvillkor innan man väljer boende.

Vad ska man då packa med sig förutom det vanliga? Jag skulle säga följande: Snorkelset, fenor (kan kosta 5 dollar per dag att hyra), många flaskor vattenfast solcreme med faktor 30 och 50 (kan kosta 260,- på plats), solglasögon i plural, t-shirt att snorkla i, hårbalsam i mängder, snacks (chips, nötter, godis), uppblåsbar badmadrass, eluttagsomvandlare, aftersun, resorb, myggspray, hårborste, ficklampa, träningskläder, vita kläder (passar bra in i miljön och till eventuella White partyn), hårband, actionkamera.

ellaidhoo

Bilden ovan är tagen på Ellaidhoo som ligger i norra delen av Maldiverna. //Image from Ellaidhoo in the north part of the Maldives.

//How to prepare for the Maldives – dream destination
Most people who hear the destination Maldives are probably thinking of newlyweds who go there to celebrate their honeymoon. With all rights. Maldives is a romantic paradise. But what many may not know is that it is a place that can suit many different types of holidaymakers with different budgets, from small children to young couples and retirees.

It is a good idea to read properly before so that you have the right expectations on the island you choose and the type of housing standards desired. Many travelers write on TripAdvisor about their experiences, which can be valuable to read. Are you looking to dive a lot you can spend the money on diving instead of having high room standard, then it is usually sufficient to book a bungalow. Are you looking for more luxury and comfort, the whole experience can be raised significantly if you choose a villa either on the beach or on stilts in the water. Many hotels have the opportunity for all-inclusive (breakfast, lunch, dinner, snacks, beverages etc.) or half board (which can be for example breakfast and dinner). It can be expensive to buy food on site. A drink can cost $12 and a three course meal for two can cost $120.

It is also a good idea to check before if it’s high or low season when it might be rainy and windy in the low season (May-November). The advantage is that it is cooler, you do not burn yourself as easily if it is cloudy and that you can get away a little bit cheaper. The best thing is to book everything from home before you leave. One idea is to ask different agencies to provide travel quotes. Give them info on your dates you want to travel, maximum budget, the type of accommodation standard, which airport you want to go from and other preferences such as transfer requests (sea or air). It can differ greatly in price depending on the travel agency so give it some time before you decide. I booked a combination trip to two different islands through Ticket in Sweden and I think they gave a good and personal service. We left from Copenhagen and six hours later we had a quick stopover in Doha. Then we landed in Male after 4.5 hours.

To come out to your island you take either a boat or airport transfer from Malé (it has been booked in advance and associated with the selected package). There are information desks at the airport by representatives from the different hotels that help you to your transfer. In fine weather, the boat is usually painless, and the cheapest, but then this is a real gamble, and I would recommend the flight because this feels safer and is a more pleasant experience (less risk of seasickness) where you can also see all the beautiful islands from above and all the possible shades of turquoise . At the airport you can also take out some money in local currency unless you already have with you some dollar. It is good to have some small amounts so that you can leave a tip along the way to, for example to the catering staff and cleaners.

What should we pack? I would say the following: Snorkelset, fins (can cost $ 5 per day to rent), many bottles of water resistant sunscreen with factor 30 and 50 (can cost 25 dollar on the spot), sunglasses, t-shirt to have when you go snorkelling, conditioner in amounts for your hair, snacks (crisps, nuts, candy), inflatable matress, outlet converters, aftersun, resorb, mosquito spray, hair brush, flashlight, clothes to have in the gym or other activities, white clothes (fits in well with the environment and for possible white parties), headbands, action camera.

image image image image image imageBilderna är tagna på ön Kuredu. //Images from Kuredu island.

Barfotalyx på Maldiverna /Barefoot luxury in the Maldives

Kuredu island

Drömmen om de förtrollande öarna – Maldiverna

Drömmer du också om det romantiska paradiset Maldiverna, att få gunga i en hängmatta eller få simma med mantor, havssköldpaddor och färggranna fiskar? Gör drömmen till verklighet!
Här har jag samlat lite tips på hur du tar dig dit:
Några researrangörer som hjälper dig att arrangera flyg och boende med reguljärflyg ifrån Sverige/Köpenhamn till Maldiverna:
Kritvita stränder, turkosa laguner, kristallklart vatten och svajande palmer. På tropiska Maldiverna njuter du av lugnet, magiska solnedgångar, svalkande cocktaildrinkar och dykning/snorkling i världsklass. Och tvärt emot vad man kanske tror så behöver det inte kosta skjortan. Lågsäsongen är billigare och infaller mellan maj och november (det är alltid 30 grader året runt och 28 grader i vattnet men under lågsäsongen kan det komma lite regn.)
Vill du resa hit på egen hand så flyger du först till Male (du kan hitta flyg tur och retur hit för drygt 4000 om du har tur men det gäller att ha en utresebiljett för att komma in i landet). Därifrån kan du ta dig till din ö med transporter såsom lokala färjor (billigast), motorbåtar, inrikesflyg eller sjöflygplan. Hur pass enkelt eller lyxigt du vill bo är bäst att välja ut innan (det finns ca. 90 öar med hotell). Här finns allt ifrån lokala gästhus på de lokala öarna (där befolkningen själva bor), strandnära bungalows, naturnära ekohotell (t.ex. “The Barefoot” 4*) till lyxresorts med vattenvillor. Du kan t.o.m. bo på en båt om du vill. Du bör boka boende (t.ex. via booking.com) och transfer till boendet innan resan på nätet.
Maten på Maldiverna är smakrik och består till stor del av färsk fisk, ris och skaldjur. Fiskcurry är populärt, kokosrätter och grillat. Ofta får man välja om man vill ha halv- eller helpension till boendet.

Bilderna är tagna i april då vattnet ska vara som blåast. Vill du läsa mer om Maldiverna så är denna sidan matnyttig: Visitmaldives Mer paradis än såhär blir det inte…

//The dream of the enchanted islands – Maldives
Do you also dream about the romantic paradise of Maldives, swing in a hammock or get to swim with manta rays, sea turtles and colorful fish? Make the dream a reality!
Here I have gathered some tips on how to get there:
Some tour operators to help you arrange flights and accommodation with regular flights from Sweden / Copenhagen to the Maldives:
Ving, Fritidsresor, Apollo, Tour Pacific, Lime Travel, Kenzantours, Solfaktor, Odenresor, Jambo Tours
White beaches, turquoise lagoons, crystal clear water and swaying palm trees. In the tropical Maldives you can enjoy the tranquility, magical sunsets, refreshing cocktails and the best and diving/snorkeling. And contrary to what one might think it does not have to cost too much. Low season is cheaper and is between May and November (it’s always 30 degrees year round, and 28 degrees in the water, but during the off season it can get a little rain.)
Do you want to go here on your own you first fly to Male (if you are lucky there are cheap tickets, but you have to have a ticket out to enter the country). From Male you can get to your island with transport such as local ferries (cheapest), motor boats, domestic flights or seaplane. Just how simple or luxurious you want to stay is best to opt out before (there are about 90 islands with hotels). It features everything from local guesthouses in local islands (where the population live), beach-front bungalows, close to nature eco hotels (such as “The Barefoot” 4 *) to luxury resorts with water villas. You can even stay on a boat if you want. You should book accommodation (eg through booking.com) and transfer to your accommodation before your trip online.
The food in the Maldives is tasty and largely consists of fresh fish, rice and seafood. Fish Curry is popular,  such as coconut and grilled dishes. Often you have to choose if you want to have half or full board at the accommodation.
The pictures were taken in April when the water should be as blue as it can be. If you want to read more about the Maldives this page is also useful: Visitmaldives. More paradise than this is hard to find…

maldives

Meedhupparu Island

mald

Meedhupparu Island

maldiverna

Meedhupparu Island

maldd

 

maldivvvv

Meedhupparu Island

maldive

Meedhupparu Island

malli

Meedhupparu Island

maldiverna2

Meedhupparu Island

 

KUREDO ISLAND

maldee

Kuredu Island

maldiss

Kuredo Island

maldiverr

Kuredo Island

mali

Kuredo Island