Posts Tagged: Maldiverna

En dag på Maldiverna

Det är tidig morgon och det tar några sekunder innan jag inser vart jag är…jag är på Maldiverna! Jag har gått och längtat så länge och nu är jag faktiskt äntligen här. Jag måste nypa mig lätt i armen för att verkligen förstå att jag inte drömmer.
Jag går ut från balkongen och blickar ut över den vita sandstranden. Sedan sätter jag mig en stund i skuggan under en av palmerna och blickar ut över det turkosa vattnet. Jag älskar hur vågorna har svept bort alla fotsteg och plattat till sanden så att den ligger alldeles slät. Bara jag nu inte får en kokosnöt på mig! 😉 Jag kikar upp mot palmen ovanför. Nädå det ser lugnt ut.
Det är på morgonkvisten som det är bäst snorkling så det är nu det gäller att komma ut i vattnet. Vattnet ser klart och stilla ut. Men frukostbuffén hägrar..

morgon maldiverna

Är det semester så är det, jag bara måste ha Nutella och croissant! Och så får man ju inte missa all god exotisk frukt som finns. Och just det, nygjorda våfflor!

frukost

Mätta och belåtna efter frukosten beger vi oss hem till vår bungalow. Vi måste vila lite innan snorklingen och få på rejält med solcreme. Idag hoppas vi få se en sköldpadda när vi snorklar. Det lär finnas massor av 70-åriga gröna sköldpaddor som betar sjögräs några 20-tal meter ut längs med ena sidan av Kuredus ö.
På vägen till vår bungalow går vi längs med strandkanten. På ett ställe finns det en lång sandbank som man kan gå rakt ut i vattnet på när det är lågvatten. Det känns lite häftigt och man får känslan av att nästan kunna gå på vatten.

DSC03288

Dags för snorkling! Vi hoppar i vid hamnen där båtarna kommer in. Det är djupt direkt och jag försöker ha full koll både nedanför och ovanför ytan. Vem vet om det kommer en revhaj? 🙂 Plötsligt närmar sig ett flygplan! Jag håller mig i kajkanten samtidigt som jag försöker hålla för båda öronen samtidigt som jag trampar vatten. Vattenflygplanet glider sakta in mot piren med ett öronbedövande ljud. Piloten har full koll runt omkring och jag vinkar till passagerarna i min snorkelmask. De tittar storögt på mig i vattnet och undrar nog om man verkligen får snorkla här. Det får man, men det gäller att man har koll runtomkring så man inte stör flygtrafiken.

DSC03544

Nu är det lugnt igen och alla har gått av planet. Jag kan sakta simma ut mot revet. Det finns bojar utsatta på några ställen som hjälper en att finna det och det fungerar även som platser där man kan vila sig. Strömmarna är starka så det gäller att sakta flyta med och inte använda alltför mycket energi. Det är viktigt att alltid vara två om något händer.
Under ytan är det som en helt annan värld. Stora stim med blåa och svarta fiskar sveper sakta fram och glittrar till i solljuset som tränger ner genom ytan. Korallerna är dock inte så färggranna längre på grund av den koralldöd som tyvärr drabbat Maldiverna och många andra ställen i världen bl.a. på grund av en förhöjning av havstemperaturen, men det är fullt med liv ändå på de fiskar jag ser simma kring korallerna.
Det gäller att ha koll på bland annat triggerfiskarnas revir vid denna tid på året, de kan gå till attack om de blir störda. Vi stöter på en och annan men simmar snabbt ifrån dem. Snart närmar vi oss kusten och bottnen blir mer och mer täckt av sjögräs. Då plötsligt händer det. En stor sköldpadda simmar graciöst förbi oss. Vi simmar med en bit och begrundar den. Efter en stund kommer den upp till ytan för att andas och då ser man verkligen hur stort huvudet är. Den är fantastiskt vacker!

Väl inne på stranden igen pustar vi ut efter den långa simturen och bestämmer oss för att lägga oss en stund vid poolen med något uppfriskande att dricka och en bra bok. Mörka moln tornar upp sig längre bort så det är nog regn på gång. Hoppas det bara är tillfälligt så vi kan åka båt och spela golf ikväll. 🙂

DSC03378

DSC00593

DSC02909

Regnet drar snabbt förbi och vädret blir något bättre. Det är dags för en golf och båt-tur! Inte helt lätt att komma på en bra outfit till den kombon. 😉 En klänning får duga.

DSC02741

Efter några träningsslag på golfbanan beger vi oss sedan till hamnen där kvällens båtutflykt “Sunset Cruise” går av stapeln. Har man tur kan man få se massvis med delfiner vid båten och häftiga färger i skymningen.

DSC02776

DSC02491

Nu är det äntligen dags för kvällsmat! Det finns mycket gott att välja på. Vart ska man börja? Jag väljer en vegetarisk pad thai som huvudrätt.

DSC02833

DSC02834

Vi kommer tidigt till restaurangen och har tur som får ett fint bord under stjärnorna på stranden.

DSC02848

Efter maten går vi en runda till hamnen och träffar några andra par som vi lärt känna under dagarna. Vi tittar på de meterstora hajarna som cirkulerar under båtarna. Nu skulle man inte vilja bada! 😉 Sen spelar vi en omgång biljard och pratar långt in på småtimmarna. Dags att sova!

//A day in the Maldives
It is early morning and it takes a few seconds before I realize where I am … I’m in the Maldives! I’ve been longing for this for so long and now I am actually here. I have to pinch myself in the arm to really understand that I am not dreaming.

I go out from the balcony and look out over the white sand beach. Then I sit for a while in the shade under one of the palm trees and look out over the turquoise water. I love how the waves have swept away all the steps and flattened the sand so that it is completely smooth. I hope I don´t get a coconut on me! 😉 I peek up at the palm above. It looks good. Puh!

It’s in the morning it is the best snorkeling so it is now or never. The water looks clear and still. But the breakfast buffet is calling..It´s holiday and I just have to have Nutella and a croissant! And I can not miss all the good exotic fruit available. And right there, freshly made waffles! Full and satisfied after breakfast, we head back to our bungalow. We need to rest a bit before snorkeling and get on plenty of sunscreen. Today we hope to see a turtle when we snorkel. It is said that there are lots of 70-year-old green turtles eating seaweed some 20 meters out along one side of Kuredus island.

On the way to our bungalow, we go along the shore. In one place there is a long sandbank that you can go straight into the water when it is low tide. It feels awesome and you get the feeling of almost being able to walk on water.

Time for snorkelling! We jump in the harbor where the boats come in. Who knows if there will be a shark? 🙂 Suddenly an airplane approach us! The water airplane glides slowly toward the pier with a deafening sound. The pilot has full control around him and I wave to the passengers in my snorkel mask. They look wide-eyed at me in the water and probably wonder if you really can snorkel here. It is ok, but you have to have an eye around so it does not interfere with air traffic. Now it is quiet again and everyone has gone off the plane. I can slowly swim out to the reef. There are markers exposed in some places that helps one to find it and it works also as places where you can rest. The currents are strong so you have to slowly float by and not use too much energy. It is important to always be two if something happens.

Under the surface it’s like a whole different world. Large schools of blue and black fish sweeping slowly back and glitter to the sunlight that penetrates through the surface. The corals are not so colorful anymore because of the death of corals which unfortunately hit the Maldives and many other places in the world due to an increase in sea temperature, but it is full of life still on the fish I see swimming around the coral.

It is important to keep track of, among other things trigger fish territories at this time of the year (july), they can attack if they are disturbed. We encounter some but swims rapidly away from them. Soon we approach the coast and the bottom becomes more and more covered with seaweed. Then suddenly it happens. A large turtle swims gracefully past us. We swim a bit beside it. After a while it comes up to the surface to breathe and then you see really how big head it has. It is incredibly beautiful! Once on the beach again, we chill out after the long swim and decide to lie down for a while by the pool with a refreshing drink and a good book. Dark clouds pile up further away so it’s probably rain again. I hope it is only temporary so we can go boating and playing golf tonight.

The rain quickly pull over and the weather gets better. It’s time for a golf and boat tour! Not easy to get in a good outfit for the combo. 😉 A dress can do. After some training on the golf course, we head to the harbor where boat excursion “Sunset Cruise” will take place. If you are lucky you may see lots of dolphins on the boat and cool colors in the twilight. We were not so lucky with the dolphins but the sunset was nice.

Now it’s finally time for supper! There is so much to choose from. Where do you start? I choose a vegetarian pad thai as a main course. We come early to the restaurant and are lucky to get a nice table under the stars on the beach.

After dinner, we go one round to the harbor and meet some other couples who we got to know during the day. We look at the meter sharks circulating in the boats. Now one would not like to swim! 😉 Then we play a game of billiards and talking into the late hours. Time to sleep!

SparaSpara

Mat och dryck på Maldiverna

DSC02683

Banana colada påminner om klassikern Pina Colada och är svalkande och krämigt god i värmen.

DSC02540

På ön Kuredu omvandlar de havsvattnet till dricksvatten i en reningsprocess där saltet avlägsnas. Det blir 600 000 liter vatten varje dag! Detta är ett bra sätt att undvika plastflaskor. Annars finns ju de klassiska kokosnötterna. 😉 Tidigare på Maldiverna i allmänhet samlade man in regnvatten.

DSC02677

Vill man ha alkoholfria alternativ så finns det många mocktails att välja på. Ovan syns en Red carpet och en Strawberry colada.

DSC02528

Efter kvällsmaten kan man gå ner till stranden för att kolla på stjärnorna. Eftersom här inte finns så mycket ljus runt omkring finns det chans att se vintergatan med blotta ögat. Eller så kan man kolla på de stora hajarna som kommer in på kvällarna vid hamnen.

DSC02034

Färsk exotisk frukt är den bästa efterrätten 🙂 Fråga gärna efter lokal mat, det är bättre för miljön.

DSC02177

DSC02537

På Maldiverna njuter du av färgglada drinkar i solnedgången och romantiska middagar på stranden i ljuset av stearinljus och stjärnorna. Färsk fisk, skaldjur, curryrätter, nudlar, kokosnötter och nutellapannkakor… Här finns det mesta. Vad mer kan man önska sig i mat och dryckesväg?

DSC01882

Food and drink in the Maldives
Banana Colada is reminiscent of the classic Pina Colada and refreshing and creamy in the heat.

On the island Kuredu they convert the sea water to drinking water in a purification process in which the salt is removed. There will be 600,000 liters of water every day! This is a good way to avoid plastic bottles. Otherwise, there is of course the classic coconuts. 😉 Earlier in the Maldives in general they collected rainwater.

If you want alcohol-free options, there are many mocktails to choose from. I liked the red carpet and a strawberry colada. After supper you can go down to the beach to watch the stars. Because there are not so much light around the island, there is a big chance to see the Milky Way with the naked eye. Or you can check out on the big sharks that come in the evenings at the harbor.

Fresh exotic fruit is the best dessert. In the Maldives, you can enjoy colorful cocktails at sunset and romantic dinners on the beach in the light of candles and the stars. Fresh fish, seafood, curries, noodles, coconuts and nutellapancakes …  What more could you wish for in the way of beverages and food?

Kuredu island resort – Välkommen till paradiset

Att ta sjöflygplan över Maldiverna är alldeles magiskt då man från ovan får njuta av turkosfärgade atoller. Endast 40 minuters flygresa ifrån Malé så finner man denna paradisö som blivit många svenskars favorit- Kuredu Island Resort. (Båt-transfer finns ej då det tar för lång tid.)

Här simmar man med sköldpaddor, njuter av tropiska drinkar, förbluffas av färgrika solnedgångar och bara kopplar av. Här finns även ett prisbelönat spa där man kan njuta av behandlingar medan man tittar på fiskarna.

//Going with a sea plane in the Maldives is quite magical when you look down on the turquoise atolls. Only a 40-minute flight from Malé, you find this paradise that has become many Swedes’ favorite – Kuredu Island Resort. 8It is not possible to go with boat because it is too far away.)

Here you swim together with turtles, enjoy tropical drinks, and get blown away by the colorful sunsets. Here is also a SPA where you can stay and watch the fish while having a massage. Relax, you are in paradise!

DSC03278

DSC02077imageDSC02074

DSC02494 image imageimageimage

kuredu spa

Spaet Duniye på Kuredu har vunnit 2016 års “World luxury spa award” för bästa spa manager i Indiska oceanen, och “Luxury Resort Spa” på Maldiverna. //SPA Duniye at Kuredu has won 2016 World luxury spa award, best spa manager in the Indian ocean and Luxury Resort Spa in the Maldives.DSC01905

Massagen var jättebra och jag såg några fiskar under tiden. //The massage was great and I saw a couple of fish during the time.

DSC02119

På Kuredu finns en lång sandbank där man kan gå ut i havet. //At Kuredu there is a long sandbank where you can walk into the ocean.

Så förbereder du dig inför Maldiverna – drömmarnas öar

De flesta som hör destinationen Maldiverna tänker förmodligen på nygifta par som åker dit för att fira sin smekmånad. Med all rätt. Maldiverna är ett romantiskt paradis och landet livnär sig idag främst på turism och fiskeindustrin. Men det som många kanske inte vet om är att det är en plats som kan passa många olika typer av semesterfirare med olika budgetar, allt ifrån småbarnsfamiljer till unga par och pensionärer. Välj gärna ett miljöcertifierat boende.

Det är bra att läsa på ordentligt innan så att man har rätt förväntningar på ön man väljer och vilken typ av boendestandard som man önskar. Många resenärer skriver på Tripadvisor om sina upplevelser vilket kan vara värdefullt att läsa. Är man t.ex. ute efter att dyka mycket kan man lägga pengarna på dykning istället för att ha hög rumsstandard, då räcker det oftast med en bungalow. Är man dock ute efter mer lyx och komfort så kan hela upplevelsen höjas rejält om man väljer en villa antingen på stranden eller ute på pålar i vattnet. Många hotell har möjlighet till all-inclusive (frukost, lunch, middag, snacks, dryck m.m) eller half board (halvpension som kan vara tex frukost och middag). Det kan vara dyrt att köpa mat på plats. En drink kan kosta 12 dollar och en trerätters för 2 kan kosta 120 dollar.

Det är även bra att kolla upp innan om det är hög- eller lågsäsong då det kan regna och blåsa en del under lågsäsongen (maj-november). Fördelen är dock att det är svalare, du bränner inte dig lika lätt och att man kan komma undan lite billigare. Allra bäst är att boka allt hemifrån innan du åker. Ett tips är att be olika resebyråer att ta fram offerter. Ge dem isf info om önskade datum som ni vill åka, maximal budget, vilken typ av boendestandard, vilken flygplats ni vill åka ifrån och andra preferenser som t.ex. transferönskemål (båt eller flyg). Det kan nämligen skilja mycket i pris beroende på resebyråns utbud så ge det lite tid innan ni bestämmer er. Själv bokade jag en kombinationsresa till 2 olika öar via Ticket och jag tycker att de gav en bra och personlig service. Vi åkte ifrån Köpenhamn och mellanlandade 6 timmar senare i Doha. Därefter landade vi i Malé efter ca. 4,5 timmar.

För att sedan komma ut till sin ö så tar man antingen båt- eller flygtransfer ifrån Malé (har bokats i förväg och i samband med vald paketresa). Det finns informationsdiskar på flygplatsen med representanter från de olika hotellen som hjälper en till sin transfer. Vid fint väder är båt oftast smärtfritt och billigast men då detta är en chansning skulle jag rekommendera flyget då detta känns säkrare och är en mer behaglig upplevelse (mindre risk för sjösjuka) där man även kan se alla vackra öar ovanifrån och alla möjliga nyanser av turkost. Dock är flyg inte alls bra för miljön…

På flygplatsen kan du även ta ut lite pengar i lokala valutan om du inte redan har med dig kontanter. Det är bra att ha en del små valörer i t.ex dollar så att man kan ge dricks under resans gång till till exempel serveringspersonal och städare m.fl. Det är viktigt att kolla upp så att arbetarna har bra arbetsvillkor innan man väljer boende.

Vad ska man då packa med sig förutom det vanliga? Jag skulle säga följande: Snorkelset, fenor (kan kosta 5 dollar per dag att hyra), många flaskor vattenfast solcreme med faktor 30 och 50 (kan kosta 260,- på plats), solglasögon i plural, t-shirt att snorkla i, hårbalsam i mängder, snacks (chips, nötter, godis), uppblåsbar badmadrass, eluttagsomvandlare, aftersun, resorb, myggspray, hårborste, ficklampa, träningskläder, vita kläder (passar bra in i miljön och till eventuella White partyn), hårband, actionkamera.

ellaidhoo

Bilden ovan är tagen på Ellaidhoo som ligger i norra delen av Maldiverna. //Image from Ellaidhoo in the north part of the Maldives.

//How to prepare for the Maldives – dream destination
Most people who hear the destination Maldives are probably thinking of newlyweds who go there to celebrate their honeymoon. With all rights. Maldives is a romantic paradise. But what many may not know is that it is a place that can suit many different types of holidaymakers with different budgets, from small children to young couples and retirees.

It is a good idea to read properly before so that you have the right expectations on the island you choose and the type of housing standards desired. Many travelers write on TripAdvisor about their experiences, which can be valuable to read. Are you looking to dive a lot you can spend the money on diving instead of having high room standard, then it is usually sufficient to book a bungalow. Are you looking for more luxury and comfort, the whole experience can be raised significantly if you choose a villa either on the beach or on stilts in the water. Many hotels have the opportunity for all-inclusive (breakfast, lunch, dinner, snacks, beverages etc.) or half board (which can be for example breakfast and dinner). It can be expensive to buy food on site. A drink can cost $12 and a three course meal for two can cost $120.

It is also a good idea to check before if it’s high or low season when it might be rainy and windy in the low season (May-November). The advantage is that it is cooler, you do not burn yourself as easily if it is cloudy and that you can get away a little bit cheaper. The best thing is to book everything from home before you leave. One idea is to ask different agencies to provide travel quotes. Give them info on your dates you want to travel, maximum budget, the type of accommodation standard, which airport you want to go from and other preferences such as transfer requests (sea or air). It can differ greatly in price depending on the travel agency so give it some time before you decide. I booked a combination trip to two different islands through Ticket in Sweden and I think they gave a good and personal service. We left from Copenhagen and six hours later we had a quick stopover in Doha. Then we landed in Male after 4.5 hours.

To come out to your island you take either a boat or airport transfer from Malé (it has been booked in advance and associated with the selected package). There are information desks at the airport by representatives from the different hotels that help you to your transfer. In fine weather, the boat is usually painless, and the cheapest, but then this is a real gamble, and I would recommend the flight because this feels safer and is a more pleasant experience (less risk of seasickness) where you can also see all the beautiful islands from above and all the possible shades of turquoise . At the airport you can also take out some money in local currency unless you already have with you some dollar. It is good to have some small amounts so that you can leave a tip along the way to, for example to the catering staff and cleaners.

What should we pack? I would say the following: Snorkelset, fins (can cost $ 5 per day to rent), many bottles of water resistant sunscreen with factor 30 and 50 (can cost 25 dollar on the spot), sunglasses, t-shirt to have when you go snorkelling, conditioner in amounts for your hair, snacks (crisps, nuts, candy), inflatable matress, outlet converters, aftersun, resorb, mosquito spray, hair brush, flashlight, clothes to have in the gym or other activities, white clothes (fits in well with the environment and for possible white parties), headbands, action camera.

image image image image image imageBilderna är tagna på ön Kuredu. //Images from Kuredu island.