Växthus uppvärmt av geotermisk energi

DSC07960 (kopia)

Vi besökte ett av Islands många växthus (finns ca. 100 stycken växthusägare) som värms upp av både geotermisk energi och hydrotermiska källor. I Fridheimars växthus odlas bl.a. blommor, gurkor och tomater m.m. Här köpte vi med oss en jättegod tomatsoppa som vi värmde i tältet på kvällen. Inne i det varma växthuset fanns det massor av söta små humlor som flög runt bland gurkplantorna. P.g,a. Islands nordliga läge finns inte så många växtsjukdomar och ogräs. Landet gynnas också av varma strömmar ifrån havet. Den geotermiska energin används för att värma upp växthuset och sterilisera jorden och bilda koldioxid och elektricitet. Genom att omvandla energi från floder och geotermisk ånga till elektricitet kan man ljussätta plantorna året om. Man använder också pimpsten ifrån vulkaniska produkter istället för jord för att odla plantorna i. Man har borrat 200 m. ner i underjorden för att komma åt varmt vatten (95 grader) som behövs till växthuset. Man slipper använda bekämpningsmedel utan istället använder de “mirid bugs” som äter upp de skadeinsekter som finns. Allt styrs med hjälp av datorer som kontrollerar värme, fukt, ljus, koldioxid och vatten m.m. Det finns även en väderstation där man kan se väder och vind som är kopplade till datorerna. Alla inställningar som behövs kan ägarna styra ifrån Internet och reglera vart de än befinner sig i världen.

Greenhouse heated up by geothermic energy

//We visited one of Iceland´s many greenhouses (there are approximately 100 green house owners) that is heated up by geothermic energy and hydrotermo. In Fridheimar´s greenhouse they grow flowers, cucumbers and tomatoes and much more. We bought a really good tomato soup that we later heated up in our tent in the evening. Inside the warm greenhouse there were many cute bumble bees that flew around the cucumber plants. Because of Iceland´s position in the north there are not so many diseases and pests. The country also profits by warm streams from the ocean. The geothermic energy is used to heat up the greenhouse and steralize the soil and produce carbondioxide and electricity. By converting energy from rivers and geothermic heat to electricity it is possible to lighten the plants year around. One uses also pumice from volcanic products instead of soil to grow the plants. They have drilled 200 meters down to reach hot water that is 95 degrees celsius that is needed for the greenhouse. They don´t need any pesticides because they can use mirid bugs instead that eats the pests that exists. Everything is controlled by computers that can reglate the heat, moisture, light, carbondioxide and water etc. There is also a weather station connected to the system and all the settings can be changed by the owners from the Internet wherever they are in the world.

DSC07959DSC07979DSC07973DSC07981

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.